HADIS

HADIS

Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam setelah Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat Kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, kerana kebesaran dan kemuliaannya. Ayat ini disebut Ayat Kursi kerana di dalamnya terdapat kata Kursi yang diertikan oleh para ahli tafsir sebagai “pengetahuan atau kekuasaan” Allah.

 

Syaitan dan Iblis menjadi gempar kerana adanya suatu amalan yang menjadi perintangnya. Rasulullah S.A.W segera memerintah kepada penulis Al-Quran iaitu Zaid bin Thabit agar segera menulisnya dan menyebarkannya. Terdapat sembilan puluh lima hadis yang menjelaskan manfaat ayat Kursi. Di halaman ini kami ambilkan beberapa hadis yang kami nilai perlu Anda baca.

 

Dari Ubay bin Ka’ab ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Hai Abu Mundzir! tahukah kamu, ayat manakah di antara ayat-ayat al Quran yang ada padamu yang paling utama? “Abu Mundzir berkata: saya menjawab,” Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. “Beliau bertanya lagi:” Hai Abu Mundzir, tahukah kamu, ayat manakah di antara ayat-ayat al Quran yang ada padamu yang paling utama? “Abu Mundzir berkata: Saya menjawab,” Allahu laa ilaaha illaa huwal Hayyul Qayyum “Abu Mundzir berkata: lalu beliau menepuk dadaku seraya bersabda:” Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Mundzir “. (H.R. Muslim). 

 

*********

Dan telah berkata Utsman bin al-Haitsam, telah mengisahi kami Auf, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhku menjaga zakat Ramadan (zakat fitrah). Seseorang mendatangiku, ia mencuri makanan. Aku pun menangkapnya, lalu kukatakan, “Sungguh akan kulaporkan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Kemudian perawi mengisahkan hadisnya. Pencuri itu berkata, “Jika engkau berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat Kursi. Dengan demikian, penjaga dari Allah tidak akan meninggalkanmu dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dia jujur kepadamu, padahal dia adalah pembohong. Itulah syaitan.” (HR.al-Bukhari)

 

*********

 

Sebuah riwayat menuturkan: Barang siapa yang membaca Ayat Kursi dengan istiqomah setiap kali selesai salat fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali akan tidur dan setiap memulai sebuah perjalanan, Insya Allah akan diamankan dari gangguan syaitan, penguasa (pemerintah) yang zalim, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan tenggelam.

 

*********

Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan ayat Kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inya Allah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah S.W.T.

 

*********

 

Salah seorang Ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah R.A, membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah S.A.W.

 

*********

 

Syeikh Abul ‘Abas Al-Bunni menerangkan: “Barang siapa membaca Ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka insya Allah Tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.

 

*********

 

Sebuah riwayat lainnya menerangkan: Barang siapa yang membaca ayat Kursi setelah salat fardhu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan barang siapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.

 

*********

 

Syeikh Al-Buni menerangkan: Barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insya Allah, Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dam melapangkan fikirannya, diluluskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.

 

*********

 

Abdurahman Bin Auf menerangkan bahawa apabila masuk kerumah Ia membaca Ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung dari gangguan syaitan.

 

*********

 

Syeikh Al-Buni menerangkan: Barang siapa takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca Ayat Kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap ke arah musuh, sambil membaca Ayat Kursi sebayak 50 kali, atau sebanyak 170 kali, insya Allah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.

 

*********

 

Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa; barang siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi Al-Quran yang mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia. (dari kitab Khawasul Qur’an).

 

*********

Keterangan di atas adalah cara mengamalkan Ayat Kursi yang sudah ketahui oleh umum kerana sudah banyak tertulis di buku ataupun kitab para ulama. Sedangkan Amalan Ayat Kursi yang diajarkan oleh Dr.Mohamad Rizal Bin Rosdi Ph.D merupakan amalan khusus yang hanya diturunkan kepada orang-orang yang serius saja. Amalan Ayat Kursi ini sering kali merupakan “simpanan” atau rahsia dari para ahli hikmah sejak ratusan tahun yang lalu. Dan hanya diturunkan kepada orang-orang yang memerlukan serta serius saja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s